CLÀUSULES DE PRIVACITAT.

    Navegació amb cookies: La nostra pàgina utilitza cookies per identificar l'usuari, i per al contingut del carro de la compra.
    Tractament de les dades de caràcter personal:
    Cal Fuster és propietari de les dades de caràcter personal que els usuaris li han subministrat.

Cal Fuster es compromet a tractar aquestes dades amb caràcter confidencial, i adoptarà tots els mitjans necessaris que estiguin al seu abast per a això.

El client accepta que totes les dades subministrades en el seu moment són correctes i autoritza a Cal Fuster

Cal Fuster informa al client que per a qualsevol modificació de les seves dades podrà realitzar-lo en l'apartat de dades personals, cada vegada que entri en el comerç electrònic o quan vagi a efectuar una comanda; o de la mateixa manera podrà modificar o cancel·lar les seves dades, o oposar-se a l'enviament d'informació, etc. notificant-mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: administracion@calfuster.net

SEGURETAT DE LES SEVES DADES.

    El nostre sistema disposa d'una de les tecnologies més segures pel que fa a protecció de dades de la targeta de crèdit es refereix, complint totes les normes internacionals que legislen la matèria.
    El sistema SSL, utilitzat per nosaltres, codifica totes les dades fent-los indesxifrables a qualsevol persona aliena, de manera que el pagament o les seves dades viatgen de forma segura.